Μετρήσεις Θορύβου

Μετρήσεις Θορύβου από την λειτουργία συγκοινωνιακών έργων (οδικών – σιδηροδρομικών αξόνων, αεροδρομίων) και βιομηχανικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από την ΚΥΑ 211773/27-4-2012