Η εταιρεία διαθέτει εξοπλισμό που ανταποκρίνεται σε όλα τα διεθνή πρότυπα και οδηγίες, όπως περιγράφονται τόσο στην Ελληνική όσο και στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία έτσι ώστε να εξασφαλίζει την ταχύτατη, άρτια και επιστημονικά αξιόπιστη ολοκλήρωση των 24ωρων ακουστικών μετρήσεων και των μετρήσεων δονήσεων που απαιτούνται.

Φυλλάδιο