Τα στελέχη της ‘’ENVA O.E.’’ έχουν εκπονήσει ένα μεγάλο αριθμό μελετών και έχουν συμμετάσχει στην ολοκλήρωση πολλών περιβαλλοντικών προγραμμάτων. Ενδεικτικά αναφέρονται:

Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

 • Οδικών έργων (Ιονία Οδός, Εγνατία Οδός, ΠΑΘΕ, Εθνικές Οδοί κλπ)
 • Σιδηροδρομικών έργων (Μελέτες ΟΣΕ / ΕΡΓΑΟΣΕ, Μετρό Αθήνας, Μετρό Θεσσαλονίκης, Τραμ Αθήνας)
 • Αεροδρομίων (Αερολιμένες Χανίων, Ηρακλείου, Καστελίου, Ακτίου κλπ)
 • Κτιριακών έργων (ΣΕΑ, συγκροτήματα ψυχαγωγικού χαρακτήρα, τουριστικά καταλύματα, ΒΙ.ΠΕ. κλπ)
 • Λιμενικών / Υδραυλικών έργων (ΒΙΟ.ΚΑ, φράγματα κλπ)

Προγράμματα παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων κατά τη λειτουργία

 • Οδικών έργων: Αττική Οδός, Εγνατία Οδός, Αυτοκινητόδρομοι Αιγαίου, Νέα Οδός, Ολυμπία Οδός (Ελευσίνα – Κόρινθος – Πάτρα, Περιφερειακή Πατρών)
 • Σιδηροδρομικών έργων: Τραμ Αθήνας

Προγράμματα παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων κατά την κατασκευή (εργοταξιακές εγκαταστάσεις)

 • Μετρό Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πειραιά.

Ειδικές Ακουστικές Μελέτες Υπολογισμού και Εφαρμογής αντιθορυβικών πετασμάτων (ΕΑΜΥΕ)

 • στην Αττική Οδό, Ολυμπία Οδό, Νέα Οδό, στους Αυτοκινητόδρομους Αιγαίου κλπ,
 • σε μεγάλα σιδηροδρομικά έργα στη Βουλγαρία

Στρατηγικοί Χάρτες Θορύβου και Σχεδίων Δράσης

 • των πολεοδομικών συγκροτημάτων Βόλου-Λάρισας, Αθήνας, Βόρειας Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Ηράκλειου-Χανίων, Κέρκυρας-Αγρινίου,
 • του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών,
 • των πολεοδομικών συγκροτημάτων Λευκωσίας, Λάρνακας, Λεμεσού & Πάφου, των μεγάλων οδικών αξόνων και του αεροδρομίου Λάρνακας στην Κύπρο.

Η παροχή ολοκληρωμένων και αυτοτελών υπηρεσιών στον τομέα του περιβάλλοντος, σε συνδυασμό με την υψηλή επιστημονική κατάρτιση των στελεχών της εταιρείας και τη μακροχρόνια συνεργασία τους, εγγυώνται την αποτελεσματικότητα και την αξιοπιστία των προσφερόμενων υπηρεσιών.