Εκπόνηση Στρατηγικών Χαρτών Θορύβου

Εκπόνηση Στρατηγικών Χαρτών Θορύβου μεγάλων οδικών & σιδηροδρομικών αξόνων, αεροδρομίων και πολεοδομικών συγκροτημάτων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2002/49/ΕΚ (ΦΕΚ 384/Β/28-3-2006)